Vi värnar om personlig integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur dina personuppgifter hanteras.

 

Den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller för hela EU, trädde i kraft 25 maj 2018. Den ersätter den svenska PUL, (Personuppgiftslagen).

 

Mycket är sig likt, fast det kommer ställas högre krav på hur personuppgifter får behandlas, allt för att stärka privatpersoners rättigheter.

 

Det innebär att om vi ska fortsätta ha några personuppgifter som kan leda till dig, behöver vi ha ditt samtycke.

 

Exempel på personuppgifter är: Ditt namn, din adress, ditt födelsedatum, din mejladress och ditt mobilnummer

 

För att du ska kunna komma vidare behöver vi som organisation (förening) ha ett samtycke från dig.

©2020 by Penya Barcelonista de Suecia.